Kindlustus

Pakume erinevate kindlustuste võimalusi riikidesse üle maailma. Koostööpartneriteks on INGES, SALVA
ja BTA kindlustusfirmad.

Reisikindlustus hüvitab välisreisil toimunud õnnetusjuhtumite või ootamatu haigestumise tõttu
tekkinud esmaabi-, ravi- ja haiglakulud ning haigestumise või surma korral ka kindlustatu kodumaale toimetamise kulud. Samuti kulutused, mis võivad tekkida seoses reisi ärajäämise, hilinemise või katkemisega, pagasi kaotsimineku, kahjustumise või vargusega jm kindlustuslepingus kokkulepitud
kulud.

Kindlustuskaitse algab siis, kui oled ületanud Eesti Vabariigi piiri. Kindlustuskaitse lõpeb, kui saabud
tagasi Eesti Vabariigi territooriumile või poliisil märgitud päeval. Erandiks on siin olukord, kus kulud on seotud reisi ärajäämisega.

Reisikindlustus kehtib poliisile märgitud piirkonnas, samuti on poliisile märgitud kindlustusperiood. Kindlustuse kehtivuspiirkond on kindlustuspoliisile märgitud territoorium, kus kindlustuskaitse kehtib. 

Reisikindlustus jaguneb üldiselt kolmeks:

  • meditsiiniabikindlustus (tervisekindlustus)
  • pagasikindlustus
  • reisitõrkekindlustus

Meditsiiniabikindlustuse ( tervisekindlustuse) olemasolul hüvitatakse kulud vältimatule meditsiiniabile
ja transpordile. Kindlustatul on õigus pöörduda välismaal ükskõik millise seadusliku arsti või raviasutuse poole. 
Hüvitamisele ei kuulu kroonilise haiguse ravi, kuid osutatakse esmaabi, mis peatab haiguse ägenemise. Pagasikindlustusega hüvitatakse kahju, mis on tekkinud pagasi vargusest, röövimisest, kaotsiminekust, kahjustumisest või hilinemisest reisi sihtpunkti. Seda saab teha koos meditsiiniabikindlustusega.

Reisitõrkekindlustus katab reisi ärajäämisest, katkemisest või reisile hilinemisest tingitud kulud. Põhjusteks võivad olla reisi tühistamine või katkemine, mis on tingitud kindlustatu või tema lähedase äkilisest haigestumisest, tõsisest õnnetusjuhtumist või surmast. Samuti võib põhjuseks olla hilinemine, mis on tingitud regulaarse lennu-, laeva- või rongiühenduse hilinemisest või ärajäämisest ning transpordivahendi, millega sõidetakse reisi algus- või transiitpunkti, sattumine liiklusõnnetusse.

Kindlustuse hind sõltub reisisihtkohast ning kestvusest. Näiteks maksab nädalapikkune kindlustus Venemaale kõigest 2,2 €. Kui Te annate teada oma soovidest, leiame oma koostööpartnerite hulgast
Teile sobivaima kindlustuspakkuja!